XVIII Niedziela Zwykła – 04.08.2019r.

XVIII Niedziela Zwykła – 04.08.2019r.

 

  1. Dziś po rannej mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Dziś też spod rzeszowskiej Fary wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
  2. Msze święte przez cały tydzień rano o 715 i wieczorem o 1800.
  3. W pierwszą środę miesiąca nowenna do św. Józefa.
  4. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek święto Przemienienia Pańskiego, w czwartek św. Dominika, w piątek św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/ - patronki Europy, w sobotę św. Wawrzyńca.
  5. W przyszłą niedzielę różaniec poprowadzi Róża p. Stanisława Króla.
  6. Trwa miesiąc sierpień. Zachęcamy do przeżywania go w trzeźwości i do abstynencji od alkoholu. Przy gazetach jest księga trzeźwości do której można wpisywać swoje postanowienia.
  7. Serdecznie dziękuję za posprzątanie kościoła w minionym tygodniu. O podjęcie tego dyżuru w najbliższym proszę osoby z numerów od 231 do końca numeracji oraz osoby spoza parafii, które chodzą do naszego kościoła. „Bóg zapłać” również panu Leszkowi Stanio za usługę na rzecz kościoła a panu Władysławowi Matwijowi za pomoc w zorganizowaniu pielgrzymki.
  8. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Paweł Śliż z Matysówki i Kinga Pawliszyn z Olszanicy – zapowiedź pierwsza. Gdyby ktoś znał przeszkody zachodzące miedzy tymi osobami powinien powiadomić UP.
  9. Do 30 września, na terenie Matysówki będą prowadzone prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegające na pomiarze granic terenów zabudowanych, budynków oraz pomiarze granic działek dotychczas nie ustalonych. W trakcie pomiaru geodeci będą wykonywać zdjęcia budynków oraz zbierać informację na temat roku ich budowy. Ustalenia granic działek zabudowanych będą prowadzone w terenie, natomiast granice terenów rolnych zostaną ustalone przy udziale właścicieli gruntów w Domu Kultury w Matysówce. O terminie ustalenia granic działek oraz granic gruntów zabudowanych właściciele zostaną poinformowani listownie, natomiast pomiar budynków rozpocznie się już jutro.
  10. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy o sanktuarium w Szumilino na Białorusi, w „Źródle” o pielgrzymowaniu pieszym.

 

 

 

 

Dodaj komentarz