XIV Niedziela Zwykła – 07.07.2024r.

XIV Niedziela Zwykła – 07.07.2024r.

 1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca i kwartału. Po rannej mszy świętej zmiana tajemnic różańcowych a taca dzisiejsza na utrzymanie cmentarza. Radnych proszę po mszy o podliczenie.
 2. Jutro wspomnienie św. Jana z Dukli, w czwartek św. Benedykta – głównego Patrona Europy a w sobotę św. Andrzeja Świerada i Benedykta.
 3. W sobotę w katedrze o 1900 nabożeństwo fatimskie.
 4. W tym tygodniu msze święte w naszym kościele będą tylko rano o 700 z wyjątkiem piątku kiedy będzie msza tylko wieczorem o 1800.
 5. Przedszkole Świętej Rodziny z Nazaretu prowadzi opiekę wakacyjną dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Szczegóły na stronie internetowej przedszkola i ulotkach znajdujących się na stoliku przy gazetach.
 6. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o wyłożeniu do wglądu od 26 czerwca do 26 lipca projektu uchwały w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i rodzajów materiałów z jakich mogą być wykonane tzw. uchwały krajobrazowej. Projekt można odnaleźć w siedzibie Biura Architekta Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej. Szczegóły na tablicach ogłoszeń w całym mieście.
 7. Serdecznie dziękuję za zakup kwiatów i utrzymanie porządku w kościele w minionym tygodniu. W najbliższym proszę, aby dyżur ten podjęli mieszkańcy ulicy Matysowskiej z numerów nieparzystych od 269 do 281.v
 8. Dziś pierwsza niedziela miesiąca i kwartału. Po rannej mszy świętej zmiana tajemnic różańcowych a taca dzisiejsza na utrzymanie cmentarza. Radnych proszę po mszy o podliczenie.
 9. Jutro wspomnienie św. Jana z Dukli, w czwartek św. Benedykta – głównego Patrona Europy a w sobotę św. Andrzeja Świerada i Benedykta.
 10. W sobotę w katedrze o 1900 nabożeństwo fatimskie.
 11. W tym tygodniu msze święte w naszym kościele będą tylko rano o 700 z wyjątkiem piątku kiedy będzie msza tylko wieczorem o 1800.
 12. Przedszkole Świętej Rodziny z Nazaretu prowadzi opiekę wakacyjną dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Szczegóły na stronie internetowej przedszkola i ulotkach znajdujących się na stoliku przy gazetach.
 13. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o wyłożeniu do wglądu od 26 czerwca do 26 lipca projektu uchwały w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i rodzajów materiałów z jakich mogą być wykonane tzw. uchwały krajobrazowej. Projekt można odnaleźć w siedzibie Biura Architekta Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej. Szczegóły na tablicach ogłoszeń w całym mieście.
 14. Serdecznie dziękuję za zakup kwiatów i utrzymanie porządku w kościele w minionym tygodniu. W najbliższym proszę, aby dyżur ten podjęli mieszkańcy ulicy Matysowskiej z numerów nieparzystych od 269 do 281.

Dodaj komentarz