Program Misji – 2023

Program Misji – 2023

Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału w Misjach Świętych, które będą okazją do ponownego odkrycia miłości Boga i odnowienia z Nim więzi.

 

Misje Święte to szczególny czas nawrócenia się człowieka do Boga i odnowa życia z Nim. Misjonarze Saletyni będą głosili Jezusa Chrystusa, byśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego. My zaś mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana
i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa. Dla wspólnoty parafialnej powinien być to czas nowych narodzin. Aby to nowe życie nie tylko podtrzymać, ale je rozniecać oraz czynić z parafii wspólnotę w misji, konieczne jest doświadczenie komunii.

 

Otwórzcie uszy na przyjęcie Słowa Bożego – jedynej odwiecznej Prawdy.

Otwórzcie drzwi serc Waszych, by zamieszkał w Nich na stałe Jezus Chrystus.

Otwórzcie drzwi Waszych domów i Waszych Rodzin, by w nich zamieszkał na stałe pokój Chrystusowy, prawdziwa radość i wzajemna miłość.

 

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!
(2 Kor 5, 20)

 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte.

Prosimy Was o modlitwę, umartwienia w intencji Misji Świętych.

Prosimy też o apostolstwo – może dzięki Tobie ktoś odnajdzie drogę do Boga.

 

Misje Święte poprowadzi i serdecznie zaprasza

Ks. Maciej Kucharzyk MS

Misjonarz Saletyn z Gdańska

 

 

MODLITWA   PRZED   MISJAMI   PARAFIALNYMI

Dobry i Miłosierny Boże!

Prosimy Cię o błogosławieństwo na czas Misji Świętych, które mają być dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej wspólnoty.

Duchu Święty Boże! Spraw, aby nasza Parafia przez ten czas została duchowo odnowiona i wzmocniona.

Panie! Użycz głoszącym Twoje Słowo w tym czasie - światła i łaski, żeby nam przypomnieli i wskazali, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje Słowo przez nich głoszone oświeci nas
i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi.

Matko Kościoła! Bądź naszą Matką szczególne w tych dniach i razem ze świętymi naszymi patronami wspieraj nas swoim wstawiennictwem.

Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna. Amen.

 

 

Podaj mi swoją dłoń Maryjo z La Salette

I zabierz mój lęk i zabierz mój gniew

I pokój w serce me wlej.

 

 

Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas

Już Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz.

Maryjo Matko ma, płacząca w La Salette

Za nami Syna proś, by nam przebaczył grzech.

 

 

 

 

 

W Trzecim Tysiącleciu Chrześcijaństwa

 

z Matką Bożą Saletyńską

 

odczytujemy znaki czasów!

 

MISJE ŚWIĘTE III TYSIĄCLECIA

 

RZESZÓW MATYSÓWKA

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

 

3-7 maja 2023 roku

3.05.2023 – Środa

Uroczystość Odpustowa i Rozpoczęcie Misji Świętych

 

7.30 – Msza św. z kazaniem ogólnym

9.30 – Msza św. z kazaniem ogólnym

12.00 – Suma Odpustowa

15.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym oraz nabożeństwo majowe  

20.00 – Apel Maryjny

 

                   04.05.2023 – Czwartek

Dzień Wiary

 

8.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

10.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci
(klasy 1-4)

11.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci
(klasy 5-8)

17.45 – Nabożeństwo majowe

18.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym
i procesja na cmentarz

 

05.05.2023 – Piątek

Dzień Kościoła

 

8.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

9.30 – 11.00 - Spowiedź św.

11.30 – Msza  św. na zakończenie Rekolekcji Szkolnych: klasy 1- 8

16.00 – 18.00 - Spowiedź św.

17.45 – Nabożeństwo majowe

18.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

19.15 – Nauka dla młodzieży

20.00 – Apel Maryjny (gość: Stanisław Domarski – saksofon sopranowy, flet)

 

 

06.05.2023 – Sobota

Dzień Sakramentu Małżeństwa

 

8.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Małżeństwa

10.30 – Błogosławieństwo małych dzieci oraz matek oczekujących potomstwa

12.00 – Msza św. dla chorych z Sakramentem Namaszczenia

14.00 – Odwiedziny obłożnie chorych

17.45 – Nabożeństwo majowe

18.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Małżeństwa

20.00 – Apel Maryjny – Świadectwo cudownego uzdrowienia dziecka

 

 

07.05.2023 – Niedziela

Zakończenie Misji świętych

 

7.30 – Msza św. z kazaniem na zakończenie Misji Świętych

9.30 – Msza św. z kazaniem na zakończenie Misji Świętych

11.00 – Msza św. na zakończenie Misji Świętych, poświęcenie Krzyża misyjnego
i krzyży rodzinnych, akt ekspiacyjny za znieważanie krzyża, uroczyste błogosławieństwo misyjne i zyskanie odpustu zupełnego pod Krzyżem misyjnym

 

15.00 – Msza św. oraz nabożeństwo majowe

 

 

 

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska,

Prawdziwa Matko Bolesna,

na łzy wylane za mnie na Kalwarii.

Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz,

aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą.

Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje,

skoro dla niego tak wiele uczyniłaś.

Tą pocieszającą myślą ożywiony,

upadam do stóp Twoich,

choć tak niewierny jestem i niewdzięczny.

Nie odrzucaj modlitwy mojej,

o Przeczysta Dziewico, Pojednawczyni grzeszników,

lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę,

bym Jezusa umiłował nade wszystko,

a Ciebie pocieszał życiem świętobliwym,

bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie. Amen.

Parafia Matysówka - plan misji - W formie graficznej do pobrania 

Dodaj komentarz